موجودی اعتبار شما: 7,000 تومان
پشتیبانی : @ParsiCh_support
- support@Parsich.com

TED

گروه بندی موضوعی

گروه بندی نرم افزار

دوره های آموزش تصویری فارسی

استرس دشمن سلامتی است، اما یافته های جدید نشان می دهد استرس تنها در صورتی زیان آور است که خودتان به این موضوع اعتقاد داشته باشید

مدرس:  Kelly McGonigal

همه ما فکر می کنیم برای اینکه شاد باشیم، باید سخت کار کنیم، اما آیا می توانید از یک زاویه دیگر، به این موضوع نگاه کنید؟

مدرس:  Shawn Achor

آیا تا به حال احساس کرده اید در حال صحبت هستید، اما هیچ کس به شما گوش نمی کند؟

مدرس:  Julian Treasure
logo-samandehi