موجودی اعتبار شما: 0 تومان
پشتیبانی :
09058279276
@ParsiCh_support
- support@Parsich.com

نمایش ویدئوآموزش Access 2016

دوره های مرتبط:

درس های دوره - آموزش Access 2016

1. مقدمه

1-3 توضیح درمورد چالش های دوره

38s مگ 3.0
دانلود

2. شروع دوره

2-1 بررسی مفاهیم کلیدی پایگاه داده

5m مگ 12.3
دانلود

2-2 راه اندازی و باز کردن Access و صفحه backstage

1m مگ 3.0
دانلود

2-3 ایجاد فایل پایگاه داده

5m مگ 10.8
دانلود

2-4 Understanding the Trust Center.mp4

4m مگ 10.6
دانلود

2-5 بررسی تب های Ribbon

5m مگ 14.3
دانلود

2-6 استفاده از Navigation pane

5m مگ 16.6
دانلود

2-7 استفاده از ویژگی Tell Me

2m مگ 6.2
دانلود

2-8 نوار ابزار Quick Access

3m مگ 11.3
دانلود

2-9 وارد شدن به جساب کاربری مایکروسافت

2m مگ 4.8
دانلود

2-10 ساخت backup

2m مگ 6.8
دانلود

2-11 بخش help برنامه Access

2m مگ 9.7
دانلود

3. ساخت جدول

3-1 ساختار جدول و relationship ها

5m مگ 10.4
دانلود

3-2 ساخت جدول و تنظیم نوع داده

5m مگ 13.6
دانلود

3-3 وارد کردن اطلاعات

5m مگ 13.8
دانلود

3-4 شناخت foreign key و primary key

6m مگ 15.9
دانلود

3-5 Import کردن جدول

6m مگ 19.4
دانلود

4. Field Properties تنظیم

4-1 ایجاد relationship و یکپارچگی

7m مگ 19.2
دانلود

4-2 ویرایش ساختار جدول در Design view

5m مگ 13.1
دانلود

4-3 مدیریت ورودی ها به کمک فیلد Input mask

7m مگ 18.2
دانلود

4-4 ایجاد مقدار پیش فرض

3m مگ 7.6
دانلود

4-5 ایجاد قوانین validation

4m مگ 10.1
دانلود

4-6 ایجاد فیلد lookup

4m مگ 10.2
دانلود

4-7 ایجاد field property های بیشتر

6m مگ 11.2
دانلود

4-8 چالش ساخت جدول

1m مگ 5.7
دانلود

4-9 راه حل ساخت جدول

6m مگ 20.1
دانلود

5. سازماندهی و مرتب سازی رکوردها

5-1 فرمت دادن به ستون ها

4m مگ 14.5
دانلود

5-2 Sort بندی داده های جدول

4m مگ 14.6
دانلود

5-3 فیلتر کردن داده های جدول

3m مگ 13.4
دانلود

6. استفاده از کوئری ها

6-1 کوئری چیست

4m مگ 8.7
دانلود

6-2 ساخت کوئری با Query Wizard

4m مگ 13.4
دانلود

6-3 ساخت کوئری در Design

10m مگ 24.4
دانلود

6-4 تعیین معیار

6m مگ 15.6
دانلود

6-5 تعیین معیار با استفاده ازکاراکترهای wildcard

5m مگ 12.3
دانلود

6-6 استفاده از چندین معیار به کمک دستورهای OR و AND

6m مگ 18.0
دانلود

6-7 فیلتر کردن به کمک مقایسه های ریاضی

4m مگ 12.1
دانلود

6-8 کوئری های انعطاف پذیر و درخواست های پارامتری

6m مگ 14.0
دانلود

6-9 ساخت عبارت

8m مگ 22.6
دانلود

6-10 دستیابی به خلاصه ای از داده ها

7m مگ 18.6
دانلود

6-11 چالش ساخت کوئری

1m مگ 5.5
دانلود

6-12 راه حل ساخت کوئری

5m مگ 22.5
دانلود

7. Working with Specialty Queries

7-1 استفاده از کوئری های update

7m مگ 19.6
دانلود

7-2 استفاده از کوئری های make table

4m مگ 10.7
دانلود

7-3 پیدا کردن رکوردهای ناهمسان

4m مگ 11.4
دانلود

7-4 استفاده از کوئری های delete

4m مگ 11.2
دانلود

7-5 استفاده از کوئریهای append

4m مگ 11.1
دانلود

7-6 ساخت کوئری union در SQL

5m مگ 12.0
دانلود

7-7 انتخاب یک ظاهر متفاوت با کوئری های crosstab

3m مگ 9.0
دانلود

8. ایجاد فرم

8-1 نقش فرم ها

2m مگ 6.0
دانلود

8-2 ساخت فرم با استفاده از جدول

4m مگ 11.6
دانلود

8-3 تنظیم المان های فرم در Layout view

5m مگ 14.0
دانلود

8-4 استفاده از Form Wizard

5m مگ 13.5
دانلود

9. طراحی فرم

9-1 ساخت فرم در Design view

5m مگ 18.8
دانلود

9-2 بررسی property sheet در فرم

5m مگ 20.3
دانلود

9-3 تنظیم data source

6m مگ 20.0
دانلود

9-4 اضافه کردن اجزاء مختلف به کمک form controls

12m مگ 41.9
دانلود

9-5 باکس های ورودی

5m مگ 16.8
دانلود

9-6 پیدا کردن Record

4m مگ 12.6
دانلود

9-7 اضافه کردن دکمه به فرم

5m مگ 15.8
دانلود

9-8 استفاده از tab order

5m مگ 13.8
دانلود

9-9 بررسی برخی از گزینه های Forms options

6m مگ 18.9
دانلود

9-10 ایجاد یک navigation form

5m مگ 13.8
دانلود

9-11 چالش ساخت فرم

1m مگ 5.3
دانلود

9-12 راه حل ساخت فرم

4m مگ 39.4
دانلود

10. Report ساخت

10-1 آشنایی با report

5m مگ 14.4
دانلود

10-2 استفاده از Report Wizard

5m مگ 15.4
دانلود

10-3 ساخت ریپورت در Design view

5m مگ 18.4
دانلود

10-4 ویرایش یک ریپورت در Layout view

8m مگ 22.0
دانلود

10-5 اضافه کردن گروه و sort به رکوردها

8m مگ 25.7
دانلود

10-6 انجام محاسبه برای به دست آوردن جمع کل

4m مگ 11.6
دانلود

10-7 استفاده از conditional formatting

7m مگ 16.7
دانلود

10-8 ساخت label

6m مگ 14.8
دانلود

10-9 تنظیمات مربوط به چاپ ریپورت

4m مگ 12.2
دانلود

10-10 چالش ساخت ریپورت

54s مگ 5.2
دانلود

10-11 راه حل ساخت ریپورت

5m مگ 45.3
دانلود

11. کار با Macro ها

11-1 ساخت ماکرو

6m مگ 12.9
دانلود

11-2 اکسپرت جدول به یک فایل Excel

3m مگ 13.6
دانلود

11-3 ساخت ماکروهای مخفی در دکمه ها

5m مگ 14.2
دانلود

11-4 گذاشتن ماکروهای داده در جدول

6m مگ 14.0
دانلود

11-5 راه اندازی ماکروها همزمان با باز شدن اکسس

2m مگ 6.9
دانلود

12. یکپارچه سازی Access با Office

12-1 مرتب کردن Navigation pane با گروه های سفارشی

4m مگ 13.6
دانلود

12-2 ایمیل کردن داده ها به کمک ماکروها

4m مگ 12.3
دانلود

12-3 لینک خوردن به داده های پایگاه داده Outlook

2m مگ 7.1
دانلود

12-4 Setting up labels and mail merge documents in Word

4m مگ 14.7
دانلود

13. نگهداری از Database

13-1 فشرده سازی و اصلاح پایگاه داده

1m مگ 4.6
دانلود

13-2 بررسی گزینه object dependencies

3m مگ 9.0
دانلود

13-3 مستندسازی کارهای انجام شده

4m مگ 12.4
دانلود

13-4 چاپ نقشه کلی پایگاه داده به کمک Database Documenter

2m مگ 8.0
دانلود

13-5 تقسیم پایگاه داده به بخش های back end و front end

4m مگ 11.8
دانلود

13-6 محافظت از پایگاه داده با پسورد

3m مگ 9.0
دانلود

13-7 ساخت تب های ریبون سفارشی

3m مگ 10.1
دانلود

13-8 راه اندازی گزینه ها و آیکن های سفارشی در زمان باز شدن پایگاه داده

4m مگ 11.0
دانلود

14. نتیجه گیری

14-1 مراحل بعد

1m مگ 4.4
دانلود
مشخصات دوره
مدرس: Adam Wilbert
مترجم:اکرم السادات حسینی
دوبلر: محمدصادق مَنِشی
سطح دوره: مقدماتی
زمان کل:7h 38m
حجم کل: 1303 مگابایت
189,000 تومان مبلغ خرید 151,200 تومان %20 تخفیف

1,512 تومان اعتبار هدیه خرید این دوره

خرید

آموزش Access 2016

آموزش Access 2016

موضوعات دوره

 • ساخت یک پایگاه داده جدید
 • ساخت جدول و نوع داده جدید
 • ایمپُرت و وارد کردن داده ها
 • ایجاد ارتباط و primary key
 • اضافه کردن validation rule ها
 • مرتب سازی و فیلتر کردن جدول داده
 • ساخت کوئری
 • طراحی فرم
 • ساخت ریپورت
 • ضمیمه کردن ماکروها به دکمه ها و جدول ها
 • کار با داده های Excel و Outlook
 • نگهداری از پایگاه داده Access

 

درباره دوره

در این دوره یاد می گیریم چطور با Access 2016 یک پایگاه داده بسازیم تا داده ها بهتر ذخیره و بازیابی شوند. Adam Wilbert به ما نشان می دهد چطور از این برنامه قدرتمند برای بر هم زدن داده ها و ساخت اولین جدول استفاده کنیم. او همچنین استراتژیهای هوشمندانه ای را برای ویرایش و اصلاح فیلدها و رکوردها به ما آموزش می دهد. در کنار همه اینها، ما نحوه ساخت کوئری، ایجاد و طراحی فرم، استفده از ماکروها،یکپارچه سازی Access با سایر برنامه های مایکروسافت و نگهداری از پایگاه داده را یاد می گیریم.

 

 

نظرات


درباره مدرس
Adam Wilbert

Adam Wilbert

متخصص پایگاه داده  

مشاور و مربی

طراحی پایگاه داده برای مدیرانNational Park Service  و دانشمندان زمین شناسی آمریکا

برگزاری کارگاه آموزشی Access و Excel به همراه مرکز آموزش محیط زیست

انجام فعالیت های آموزشی برای سازمان های غیر دولتی مثل بوئینگ و ورایزون

انجام فعالیت های آموزشی برای کارکنان سازمانهای دولتی ار قبیل آژانس  حفاظت از محیط زیست، اداره مدیری زمین و اردوگاه مهندسان ارتش

بنیان گذار شرکت CartoGaia

یکی از اعضاء برجسته برگزاری مراسم افتتاحیه انجمن اطلاعات کارتوگرافی آمریکای شمالی

امتیاز به دوره
کیفیت دوره آموزشی
کیفیت ترجمه
کیفیت دوبله

برچسب هاlogo-samandehi